Политика за поверителност

Приоритетна цел на сайта http://vampo.bg е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта. Политиката за поверителност описва информацията, която събираме при посещенията Ви в този сайт и начина, по който я използваме.